Bio Innotech Search

Product & Service


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
ชนิดผสม Multienzyme
 
Category:
ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม และปศุสัตว์
คุณสมบัติพิเศษ
- เจลล้างมือฆ่าเชื้อ สูตรผสม Chlohexidien สารยืดอายุการฆ่าเชื้อให้ยาวนานกว่า
- ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อจากสถาบันชั้นนำของประเทศไทย
- ฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็วภายใน 30  วินาที
- ให้ความชุ่มชื้นด้วย Moisturizer และวิตามิน A และ E
- ขนาดบรรจุ 500 มล. และ 250 มล.
- มีอายุการใช้งานนานถึง 2 ปี
Please enter the code: